Account Registration

Use the forms below to create or update the information we have on file for your account


Informació de contacte

*
*
Ext:
En compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari electrònic seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta sobre contestar la consulta realitzada. En enviar-nos aquestes dades, vostè accepta aquesta política de privacitat. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès amb domicili al carrer Pere Serra, 1-15 de Sant Cugat del Vallès, a l’adreça electrònica: etsav@upc.edu

En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales recogidos mediante este formulario electrónico serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la UPC para llevar a cabo una correcta gestión sobre contestar la consulta realizada. Al enviarnos estos datos, usted acepta esta política de privacidad. Así mismo, le informamos que puede acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamiento, dirigiendo un escrito a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès con domicilio en la calle Pere Serra, 1-15 de Sant Cugat del Vallès, en la dirección de correo electrónico: etsav@upc.edu

In accordance with the provisions of Spanish law on Personal Data Protection, you are informed that your personal data collected by this form will be processed and stored in the files owned and controlled by the UPC to carry out a proper management to answer the query. By registering, you accept this privacy policy. Likewise, you may exercise the right to access, rectify, cancel or object to the personal details collected and stored by the UPC by writing to the Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès at carrer Pere Serra, 1-15 in Sant Cugat del Vallès, to the email: etsav@upc.edu
*

Preferences

Time Zone:  
Daylight Saving: Observe daylight saving (Current Time: 20/06/2018 19:39)

Access Credentials

Create a Password:   
Confirm New Password:   

Please Wait!

Please wait... it will take a second!