Open a New Ticket

Please fill in the form below to open a new ticket.

Help Topic:

Informació de contacte

*
*
Ext:
En compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari electrònic seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta sobre contestar la consulta realitzada. En enviar-nos aquestes dades, vostè accepta aquesta política de privacitat. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició davant del Servei de Gestió Acadèmica amb domicili a la Plaça Eusebi Güell, 6 de Barcelona, a l’adreça electrònica: sga.info@upc.edu

En cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales recogidos mediante este formulario electrónico serán tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la UPC para llevar a cabo una correcta gestión sobre contestar la consulta realizada. Al enviarnos estos datos, usted acepta esta política de privacidad. Así mismo, le informamos que puede acceder, rectificar y cancelar sus datos y oponerse a su tratamiento, dirigiendo un escrito al Servicio de Gestión Académica con domicilio en la Plaça Eusebi Güell, 6 de Barcelona, a la dirección electrónica: sga.info@upc.edu

In accordance with the provisions of Spanish law on Personal Data Protection, you are informed that your personal data collected by this form will be processed and stored in the files owned and controlled by the UPC to carry out a proper management to answer the query. By registering, you accept this privacy policy. Likewise, you may exercise the right to access, rectify, cancel or object to the personal details collected and stored by the UPC by writing to the Academic Management Service at Plaça Eusebi Güell, 6 in Barcelona, to the email: sga.info@upc.edu
*

Detalls del tiquet

Si us plau, descriviu la vostra consulta
*
Descripció:
Drop files here or choose them
*
 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!